Csécsy, G. (2018) „Az iparjogvédelem heterogenitása”, Debreceni Jogi Műhely, 15(3-4), o. 12–18. Elérhető: https://ojs.lib.unideb.hu/DJM/article/view/6901 (Elérés: 6 június 2023).