Nagy, Botond. 2021. „Az elítéltek Vagy egyéb jogcímen Fogvatartottak Alapvető Jogai sértő elhelyezési körülmények Miatti sérelemdíj iránti igények Joggyakorlata”. Debreceni Jogi Műhely 18 (1-2):49-62. https://doi.org/10.24169/DJM/2021/1-2/5.