Nagy, B. (2021). Az elítéltek vagy egyéb jogcímen fogvatartottak alapvető jogai sértő elhelyezési körülmények miatti sérelemdíj iránti igények joggyakorlata. Debreceni Jogi Műhely, 18(1-2), 49–62. https://doi.org/10.24169/DJM/2021/1-2/5