Kiss, T. (2022). A magyar öröklési jog fragmentálódása, változásai. Debreceni Jogi Műhely, 19(1-2.), 81-103. https://doi.org/10.24169/DJM/2022/1-2/5